Wie zijn de ontwikkelaars?

In 2011 hebben Goed-landbeheer en ROM3D elkaar gevonden in de opzet van een digitaal, groen beheersysteem voor bos, natuur en landschap met als voornaamste doelgroep particuliere eigenaren. In de samenwerking komen de werelden van het beheer en de digitale wereld bij elkaar.

Goed-landbeheer zorgt voor de inhoudelijke inbreng van het beheer en ROM3D heeft de kennis van de digitale wereld.

Foto van Frans van Diepen

Frans van Diepen

Goed-landbeheer

Frans van Diepen is het aanspreekpunt voor geïnteresseerden en gebruikers van het systeem bij algemene en "groene" vragen.

Foto van Dillen Bruil

Dillen Bruil

ROM3D

Dillen Bruil beheert de techniek en is het aanspreekpunt voor technische vragen.

Betula-beheer, is als digitaal groen beheersysteem, ons gezamenlijk product en ontwikkeld met onze partners en ambassadeurs.

Ambassadeurs en samenwerkingspartners

Ambassadeurs

Stichting IJssellandschap en de landgoederen De Boom en Sandenburg zijn al jarenlang enthousiaste gebruikers van Betula-Beheer. Hieronder leest u hun ervaringen.

IJssellandschap beheert, ontwikkelt en beschermt 4000 ha natuur- en cultuurgrond rond Deventer.

Bij een groot, zeer gevarieerd en verspreid gelegen beheer is overzicht houden een uitdaging.

Betula-beheer helpt ons om het werk goed in beeld te brengen, uit te voeren en bij te houden.

Gerben Visser, beheerder

Landgoed Sandenburg b.v. is een particulier landgoed gelegen in het Langbroekerwetering gebied. Een van de doelstellingen van het landgoed is de instandhouding van het landgoed.

Betula beheer helpt ons overzicht in het groenbeheer te brengen en vereenvoudigd de administratie voor de subsidie verantwoording en certificering.

Jeroen van Eijk, Landgoed Sandenburg

Stichting De Boom, beheert 1140 ha natuur en cultuurgrond rondom Leusden. Het landgoed kenmerkt zich door de vele landschapselementen. Om het overzicht te bewaken wordt Betula-Beheer gebruikt bij de jaarlijkse planning van het beheer.

Een belangrijk aspect van Betula-Beheer is, dat het ons ondersteund met de jaarlijkse verantwoording van de certificering en met aanvragen voor de beheersubsidies SNL.

Remco Jousma, beheerder

Samenwerkingspartners

Betula-Beheer werkt samen met de Stichting certificering, Part-Ner (individuele certificering natuurbeheer), verschillende provinciale natuurcollectieven en enkele collectieven voor agrarisch natuurbeheer.

Sidney Gijzen van Puzzling Panda heeft het beheersysteem van Betula-Beheer volledig herschreven en deze website ontwikkeld. Studio Herder is verantwoordelijk voor een groot deel van het visuele deel van deze website en het beheersysteem.