Wat zijn de voordelen?

Overzicht

De gebruiker krijgt een goed overzicht van zijn eigendom op digitale kaart en de gegevens van de diverse elementen. De versnipperde - en onvolledige informatie wordt nu in één digitaal systeem geïntegreerd.

Werkplanning en werkzaamheden

Door middel van een selectie op bijvoorbeeld uitvoeringsjaar en seizoen kan het beheer tijdig worden gepland en georganiseerd. Het werk kan worden verdeeld over de eigen uitvoeringscapaciteit, inzet van loonwerk en vrijwilligers, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en het seizoen.

Verantwoording van uitgevoerd werk

Het systeem is ook bruikbaar voor een terugblik op het al uitgevoerde beheer. Dit overzicht kan worden gebruikt voor de verantwoording van het subsidiekader of het jaarverslag van het landgoed.

Communicatie

Het systeem zorgt voor een betere communicatie tussen medewerkers, uitvoerders, rentmeester en overige betrokken personen binnen het eigendom. Omdat iedereen over dezelfde informatie beschikt en visueel zichtbaar is gemaakt verloopt de communicatie veel gemakkelijker.

Kwaliteit

Het digitale beheersysteem zorgt voor meer overzicht, een betere planning en efficiëntere inzet van mankracht en financiële middelen. Dit komt de kwaliteit van het beheer sterk ten goede. Bij beperkte inzet van middelen kunnen bewuste keuzes worden gemaakt.

Doorlopend actueel beheerplan

Het systeem kan via de website doorlopend worden bijgewerkt en actueel worden gehouden. Dit vraagt wel de nodige discipline van de beheerder en het systeem is alleen effectief als de beheerder periodiek zijn systeem bij houdt.

Service

Wij bieden een uitstekende service. Bij een abonnement krijgt u 5 uur per jaar serviceverlening.
Mocht u hulp nodig hebben dan doen wij dit dus in principe gratis.