Kostenmodule

Met de kostenmodule kan een eenvoudige kostenraming gemaakt worden voor de werkzaamheden in een bepaald jaar. Voor alle beheermaatregelen kunnen normbedragen ingevuld worden. Deze vult u zelf in en u kiest hierbij of het gekozen bedrag per meter, per hectare of per stuk is. Op basis van het normbedrag en de eenheid worden de kosten per werkzaamheid uitgerekend. Als het normbedrag afwijkt van één bepaalde werkzaamheid, kunt u de kosten per werkzaamheid ook individueel aanpassen.

Alle kosten kunnen bekeken worden in een simpel jaaroverzicht. Hierin kunt u maximaal 10 jaar vooruit kijken naar de te verwachten kosten. De kosten worden per beheermaatregel voor het gekozen jaar opgeteld en onderverdeeld per themalaag. De kosten zijn ook samen met de werkzaamheden te exporteren.

Afbeelding van een kostenraming in Betula-Beheer