Wat zijn de kosten?

Nulmeting

Om een domein in te kunnen richten hebben we kaartmateriaal nodig van alle themalagen en de gegevens van de elementen en percelen. We hanteren daarbij het oude systeem van vak en afdeling. De hoeveelheid beschikbare en bruikbare informatie verschilt sterk per landgoed.

Vaak moeten er wel aanvullende gegevens opgenomen worden in het veld. Zowel het landgoed als Betula-Beheer kunnen dit doen. Omdat de hoeveelheid beschikbare informatie, inzet en wensen per klant sterk verschillen wordt er een offerte gemaakt voor de nulmeting en het inrichten van het domein. Uitbreidingen en aanpassingen in het domein wordt ook op offertebasis uitgevoerd.

Abonnement

Als het domein is ingericht gaat het daarop volgende jaar het abonnement in. Voor het gebruik van het domein met de basismodule Groenbeheer heeft de klant een abonnement met een vaste bijdrage per jaar bestaande uit een basisbedrag van € 250,00 met een toeslag van € 1,35 per element of perceel. De modules subsidies en certificering, overeenkomsten en de kostenmodule zijn facultatief.

Voor het abonnementsgeld onderhouden wij het systeem en de serverkosten en is een aantal van 5 uur beschikbaar voor vragen en kleine wijzigingen.

Standaardpakket

Kaart & beheer

Bekijk alle informatie lagen op de kaart en beheer elk element.

Gebruikersbeheer

De beheerder van een domein regelt zelf wie toegang krijgt en met welke rechten.

Rapportages

Bekijk en filter alle informatie in een overzichtelijke rapportage, voor het maken van werkplanningen, werkvoorbereidingen en de verantwoording.

Service

Download en gebruik de gegevens.

Facultatieve modules

Subsidies & certificering

Subsidiegegevens kunnen worden gekoppeld aan de percelen en elementen. Voor de subsidieverantwoording en de certificering natuurbeheerder worden de lopende beschikkingen, beheerplan, kadastrale kaart en provinciaal Natuurbeheerplan opgenomen. De jaarlijkse verantwoording voor de certificering kan in een oogwenk worden gegenereerd.

Kostenmodule

Berekenen van de kosten aan de hand van geselecteerde werkzaamheden en normbedragen.

Overeenkomsten

Overzicht van alle percelen, die in pacht worden uitgegeven met diverse belangrijke gegevens. De kaart en rapportage kunnen gefilterd worden op contractant, type overeenkomst, contractnummer en einddatum.