Subsidies en certificering

Voor de eigenaren, die gebruik maken van de subsidieregelingen natuur en landschap kan bij elk perceel en element de subsidieregeling worden weergegeven en welk beheerpakket is afgesloten. Dit geldt voor de Subsidieregeling natuur en ook Agrarisch natuurbeheer.

Voor de subsidieverantwoording en certificering is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat het perceel/element ook tot het eigendom behoort en begrensd is in het Natuurbeheerplan. Hiervoor zijn in aparte kaartlagen de kadastrale kaart opgenomen, het Natuurbeheerplan van de provincie en de lopende SNL-natuur beschikkingen.

Verantwoording voor de subsidie kan door middel van uitgebreide selectiefilters in een rapportage overzicht van gesubsidieerde werkzaamheden welke simpel geƫxporteerd kunnen worden.

Wij ondersteunen klanten bij de subsidieaanvragen en verlengingen. Betula-Beheer voldoet aan de eisen van het certificeringsmodel van stichting Part-Ner.

Afbeelding van het beheer van Subsidies en certificering in Betula-Beheer